Ποιοι είμαστε... Print E-mail
Bookmark and Share
Πάνω από όλα είμαστε τα μέλη μας. Η καρδιά και δύναμη της ΕΔΟ είναι τα μέλη της τα οποία τα οργανώνει και τα υποστηρίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα μέλη μας έχουν ανώνυμη και προαιρετική συμμετοχή στην ΕΔΟ και δεν έχουν νομική ούτε οικονομική ευθύνη για τη λειτουργία της οργάνωσης. Η ΕΔΟ δουλεύει για την ενδυνάμωση όλων των μελών της και τα στηρίζει, τα ενημερώνει, και τα προστατεύει με το καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί με τα μέσα που διαθέτει.

Η ΕΔΟ οργανώνει τα μέλη της (ασθενείς, συγγενείς, φίλους, επαγγελματίες/εταίρους), προστατεύει το ιατρικό απόρρητό τους και προσφέρει προγράμματα και υπηρεσίες για τη διευκόλυνση του έργου των μελών της έχοντας πάντα ως σκοπό τη προαγωγή της Διπολικής υγείας.